Podwieczorek golfowy w Mikołowie

Na polu golfowym w Mikołowie odbył się podwieczorek Ślaskiego Klubu Biznesu o charakterze sportowo - integracyjny z sytym poczęstunkiem, omówieniem zasad i etykiety obowiązujących w golfie, ćwiczenia z instruktorami oraz zabawę w formie miniturnieju.


Członkowie Śląskiego Klubu Biznesu


Partnerzy