Śląski Klub Biznesu

Założony  został w 1998 roku z inicajtywy środowisk gospodarczych. Głównym celem jego działalności jest integracja środowiska przedsiębiorców w ramach nowego województwa śląskiego. Klub ma charakter otwarty. Mogą do niego należeć duże firmy będące liderami w swojej branży, jak i firmy małe, o rodzinnym charakterze. Na dzień dzisiejszy członkostwo w ŚKB zadeklarowało 300 firm różnych branż i różnej wielkości. Ta duża liczba deklaracji członkowskich sprawia, że organizacja plasuje się w czołówce związków, korporacji i klubów przedsiębiorców, jakie funkcjonują na terenie naszego województwa.

Dla członków ŚKB przygotowano szeroką ofertę spotkań zarówno o charakterze szkoleniowo - edukacyjnym, jak i towarzysko - integracyjnym. Seminaria oraz konferencje  zapewniają dostęp do bieżącej informacji gospodarczej, a także stwarzają okazję rozmów i wymiany poglądów z wysokiej klasy fachowcami. Bardzo dobra współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, posłami, radnymi zapewnia szybki dostęp do informacji o najnowszych projektach rozwiązań prawnych oraz możliwość prezentowania swoich propozycji na etapie ich tworzenia.

 Zapraszamy Państwa do współpracy, pozostając z nadzieją, że będzie ona owocna. Tylko wspólne działanie zapewnić nam może sukces i wysoką pozycję prywatnej przedsiębiorczości na mapie gospodarczej regionu i kraju. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i ciekawe propozycje.

Spotkania i imprezy towarzyskie dają możliwość wzajemnych rozmów o charakterze gospodarczym oraz wyśmienitej zabawy, która przywraca siły i chęci działania po długich i wyczerpujących godzinach pracy zawodowej. Organizowane zimą zawody narciarskie,
a latem mistrzostwa Śląskich Przedsiębiorców są okazję do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych w różnych konkurencjach. Uczestnictwo w większości spotkań, organizowanych przez Klub jest bezpłatne.

 Do cyklicznych spotkań należą:

- wrześniowe pożegnanie lata w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie,
- kojarzenia ofert gospodarczych
- grudniowy Koncert Charytatywny w Filharmonii Śląskiej,
- powitanie lata połączone z inauguracją kolejnej edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" o     charakterze pikniku.

W ramach prac Śląskiego Klubu Biznesu odbyły się zagraniczne misje, połączone z kojarzeniem ofert gospodarczych i nawiązywaniem nowych kontaktów handlowych. Dzięki nim biznesmeni śląscy mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami zagranicznymi, zainteresowanymi nawiązaniem kontaktów z naszym krajem. Z informacji otrzymywanych od uczestników misji wynika, że przyniosły one wymierne efekty.

Co roku członkowie ŚKB przyznają nagrody "Orzeł Śląskiego Biznesu" dla wyróżniających się firm z terenu województwa, i Złote Odznaki dla wyróżniających się członków i przyjaciół Klubu.

Organizacją spotkań i imprez Śląskiego Klubu Biznesu zajmuje się jego administrator Regionalne Centrum Biznesu. Każdy członek Klubu ma zapewnioną pomoc i konsultacje ze strony wyznaczonego pracownika RCB.
Pakiet usług w ramach Śląskiego Klubu Biznesu

W ramach członkostwa w Śląskim Klubie Biznesu Firmy mają do dyspozycji następujące formy nawiązywania współpracy gospodarczej oraz promocji:
1. Umieszczenie informacji w Internetowej Bazie Danych Członków ŚKB
- Dostęp do kodowanych informacji na portalu RCB w celu nawiązywania kontaktów biznesowych między
członkami Klubu
- Umieszczenie na portalu RCB linku do strony www danej Firmy
- Możliwość zamieszczania ofert i informacji na tablicy ogłoszeń portalu RCB
- Dostęp do interaktywnych porad ekspertów
2. Uczestnictwo w organizowanych przez RCB konferencjach i seminariach o tematyce gospodarczej prowadzonych przez ekspertów oraz spotkań z władzami regionu.
3. Dostarczanie wydawnictw stałych zawierających materiały informacyjne o tematyce gospodarczej - m.in. prenumerata magazynu ”Inicjatywy Gospodarcze”
4. Publiczna promocja i reklama Firmy m.in. poprzez:
- Udział w Konkursie Promocyjnym „Orły Śląskiego Biznesu”
- 25% rabat w promocji Firmy jako współorganizatora imprez organizowanych przez RCB
- 25% rabat na reklamę w magazynie „Inicjatywy Gospodarcze”
- Dostęp do informacji o ogólnopolskich programach promocyjnych ( Przedsiębiorstwo Fair Play, Polski Sukces,
Firma Bliska Środowisku)
5. Kojarzenie biznesowe:
- Przekazywanie ofert zainteresowanym stronom
- Organizacja imprez i spotkań kojarzeniowych z partnerami krajowymi i zagranicznymi
- Rekomendacje potencjalnym klientom
- Nawiązywanie współpracy z Firmami z Klubu Inicjatyw Gospodarczych ( z terenu Warszawy i woj.
mazowieckiego)
- System wzajemnych upustów pomiędzy członkami Klubu
6. Udział w imprezach mających charakter integracyjny (imprezy plenerowe, mistrzostwa sportowe, koncerty, gale) organizowanych przez RCB
7. Udział w imprezach wyjazdowych i misjach gospodarczych wg preferencyjnych stawek.

Członkowie Śląskiego Klubu Biznesu


Partnerzy