Inicjatywy Gospodarcze

Inicjatywy Gospodarcze - to magazyn społeczno-gospodarczy, ukazujący się od czerwca 1999 r. w cyklu kwartalnym. Początkowo pomyślany jako wewnętrzny organ Śląskiego Klubu Biznesu,
z czasem stał się prestiżowym wydawnictwem o regionalnym zasięgu.

Ukazują się w nim artykuły traktujące o problemach małej i średniej przedsię-biorczości, etapach wejścia Polski do Unii Europejskiej, nowych rozwiązaniach prawnych i instytucjach finansowych. Stałym elementem każdego numeru jest kronika wydarzeń klubowych, gdzie zamieszczane są relacje ze spotkań i konferencji, organizowanych przez Regionalne Centrum Biznesu - Administratora ŚKB i KIG. Sporo miejsca zajmują kwestie etycznego zachowania w biznesie, co jest związane z propagowaniem na łamach pisma Konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Na bieżąco podawane są informacje o uczestnikach konkursu, kolejnych etapach i pracach Komisji Regionalnej. Na zakończenie edycji wydawany jest numer specjalny w całości poświęcony Konkursowi, w którym opinie na temat tej ważnej dla naszego życia gospodarczego rywalizacji prezentują patroni Konkursu i jego organizatorzy, a także swoje oferty przedstawiają laureaci.

Doskonały dobór autorów, ciekawa tematyka napisanych przez nich artykułów sprawiają, że gazeta staje się nie tylko ciekawym wydawnictwem, ale również swego rodzaju poradnikiem, gdzie uzyskać można informacje na temat inwestowania, kontaktów z zagranicą, reklamy i public relations. Felietony naszych publicystów dają pełną ocenę otaczających nas zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych.
                                                                                                              

                                                                                                                   

Członkowie Śląskiego Klubu Biznesu


Partnerzy