Gmina Fair Play

Konkurs "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Główną ideą konkursu jest wskazanie polskim i zagranicznym firmom gmin, w których mogą inwestować bez obaw, a inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze przez merytorycznie przygotowanych pracowników, na których pomoc i doradztwo mogą liczyć i których etyka nie jest kwestionowana.

Cele konkursu i certyfikacji:

- wyróżnienie i promocja gmin przyjaznych dla inwestorów,
- zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą,
- promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną,
- promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,
- promowanie wizerunku zaangażowanych, wykształconych, kompetentnych i etycznych pracowników samorządowych,
- zachęcanie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy i przygotowanych materiałach informacyjno- promocyjnych oraz poprzez wykorzystanie najnowszych narzędzi elektronicznych w kontaktach z szerokim gronem interesariuszy gminy,
- wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,
- promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym,
- pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
- zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

Korzyści dla gmin wynikające z uczestnictwa w programie to m.in.:

- pozyskanie nowych inwestorów,
- obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych,
- uzyskanie niezależnej oceny inwestorów,
- poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie oraz możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej (na podstawie podsumowania badań ankietowych przeprowadzonych wśród losowo wybranych inwestorów gmin biorących udział w II etapie konkursu, gmina uzyskuje informacje nt. własnej pozycji w stosunku do najgorzej ocenionej gminy, najlepiej ocenionej gminy oraz do wyników średnich - informacje są poufne znane jedynie organizatorom oraz zainteresowanym gminom);
- uzyskanie raportu wskazującego niezbędne kierunki usprawnień wewnętrznych w gminie
- uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami,
- budowa wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów,
- poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, innej niż ocena lokalna,
- deklaracja stosowania standardów etycznych,
- szeroka promocja i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy; mobilizacja do przeprowadzenia samooceny gminy w wielu dziedzinach; możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów,
- nagrody: tytuł, godło promocyjne i certyfikat "Gmina Fair Play", statuetka dla 3 najlepszych gmin w poszczególnych kategoriach; wyróżnienia honorowe dla 3 wyróżniających się gmin w poszczególnych kategoriach, nagroda specjalna dla wyróżniającego się menadżera samorządowego.

Zapraszamy do udziału w Programie.
 
Więcej informacji na stronie www.gmina.fairplay.pl

Członkowie Śląskiego Klubu Biznesu


Partnerzy