Polski Sukces

Ogólnopolski konkursu POLSKI SUKCES adresowany jest on do przedsiębiorstw, które siłą własnej inicjatywy, ciężkiej pracy, samozaparcia i zapału do inwestowania osiągnęły sukces rynkowy.
Konkurs organizowany jest przez Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu współpracujące także przy organizacji znanego i prestiżowego programu ogólnopolskiego „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Cel konkursu.
- Celem konkursu jest promocja osiągających sukces gospodarczy firm zarejestrowanych i działających na terenie Polski
- Realizowany przez konkurs program promocyjny, wpisujący się w szeroko pojętą "promocję dobra" ma za zadanie pokazać najlepsze przedsiębiorstwa i przebieg ich kariery gospodarczej będącej wynikiem własnych działań.Promocja zakończonych sukcesem przedsięwzięć gospodarczych służyć ma stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości, będącego głównym czynnikiem przeciwdziałającym wzrostowi bezrobocia.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RP.

Warunki uczestnictwa w konkursie.
Konkurs organizowany jest w edycjach rocznych i mogą w nim uczestniczyć przedsiębiorstwa spełniające następujące warunki:
- prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej pełne trzy lata przed rokiem zgłoszenia uczestnictwa;
- miejscem rejestracji i działalności firmy jest terytorium Polski.
- w ostatnim roku osiągnęły wzrost obrotu w stosunku do roku poprzedniego lub wykazały opodatkowany dochód;

Jakie firmy powinny uczestniczyć w konkursie?
- Firmy rodzinne wszystkich wielkości, które rozpoczynały działalność z niewielkim stanem posiadania (w zakresie kapitału i środków trwałych) - a aktualnie notują widoczny rozwój, określony dobrymi wynikami gospodarczymi.
- Firmy prywatne powstałe na bazie upadających lub likwidowanych firm państwowych, przekształcone w przedsiębiorstwa prywatne w wyniku działań kapitału polskiego lub akcjonariatu pracowniczego, charakteryzujące się dynamiką rozwoju gospodarczego.
- Inne firmy spełniające warunki regulaminowe, będące przekonane, na podstawie oceny własnych wyników, o osiągnięciu w ostatnim okresie spektakularnego sukcesu gospodarczego.

Więcej informacji na stronie: www.polskisukces.pl

Członkowie Śląskiego Klubu Biznesu


Partnerzy